Přeskočit na obsah
Blog Obecné

Fulfillment pro e-shopy: Jak snadno expandovat do zahraničí

Svět elektronického obchodu se neustále vyvíjí. Konkurence neustále přibývá a je čím dál tím těžší se v tomto prostředí prosadit. Globalizace přispívá v propojování jednotlivých trhů, což obzvlášť v e-commerce vytváří mnoho nových příležitostí. Prodej na zahraničních trzích je stále dostupnější, což umožňuje i malým podnikatelům prodávat své zboží v globálním měřítku. V tomto článku se zaměříme na význam fulfillmentu pro e-shopy při expanzi na zahraniční trhy. Článek by vám měl poskytnout cenné rady, jak úspěšně rozšířit působení vašeho e-shopu a získat mezinárodní zákazníky.

Význam expanze na zahraniční trhy

Účastí vašeho e-shopu na zahraničních trzích rozšíří vaši potencionální zákaznickou skupinu. To může zásadním způsobem ovlivnit objem vašich přijatých objednávek a tedy i celkových příjmů. Důležitým benefitem expanze na zahraniční trhy je také diverzifikace, která sníží závislost vašeho e-shopu na jednom trhu.

Průzkum a pochopení cílového trhu

Ještě před tím, než se pustíte do expanze, měli byste udělat důkladný průzkum trhu a identifikovat cílové země, které odpovídají vašim produktům a službám. Je nutné pochopit místní trhy, preference i kulturní požadavky a rozdíly. Tato analýza by vám měla pomoci vyhodnotit poptávku po vašich produktech na konkrétních trzích. Díky tomu budete moci vytvořit životaschopnou strategii pro expanzi.

Zhodnoťte právní a regulační aspekty

V každé zemi se mohou předpisy a požadavky prodeje vašeho zboží lišit. Mohou se lišit cla, požadavky na dovoz či vývoz, etiketování, balení, certifikace, návody apod. Nedodržování místních předpisů a nařízení může mít za následek při nejmenším udělení napomenutí či pokuty. Před expanzí byste se tedy měli seznámit s regulačním prostředím na daném trhu.

Fulfillment pro e-shopy pomůže s mezinárodní přepravou

Logistika bývá při expanzi na zahraniční trhy tou nejobtížnější záležitostí. Je nutné zajistit rychlou a levnou dopravu. Vzhledem k tomu, že expandujete na nový trh a nemáte do cílové destinace žádný objem zásilek, bude mnohem více náročné s dopravci smluvit výhodnou cenu. Výhodnější je se spojit s logistickým partnerem, který díky většímu objemu zásilek dokáže vyjednat výhodnější podmínky. Fulfillment pro e-shopy při expanzi na zahraniční trhy bývá výhodným řešením. Díky jeho řešení optimalizujete cenu za dopravu i dodací lhůtu.

Optimalizace webu pro mezinárodní zákazníky

Přizpůsobte webové stránky svého e-shopu tak, aby vyhovovaly mezinárodním zákazníkům. Zajistěte bezproblémové prohlížení stránek tím, že nabídnete více možností měn, jasné informace o dopravě a lokalizované jazykové preference. Ujistěte se, že jsou vaše webové stránky přizpůsobené mobilním zařízením, protože mnoho zahraničních zákazníků se při online nakupování ve velké míře spoléhá právě na mobilní zařízení.

Lokalizujte svůj marketing a komunikaci

Přizpůsobte své marketingové a komunikační strategie tak, aby měly ohlas u místního publika. Přeložte obsah svých webových stránek, popisy produktů a materiály zákaznické podpory do místního jazyku. V marketingových kampaních zohledněte kulturní nuance, abyste navázali skutečný kontakt s potenciálními zákazníky na jednotlivých cílových trzích.

Využijte fulfillment pro e-shopy jako prostředníka ke skladování

Pro urychlení přeshraničního plnění zvažte zřízení skladů nebo distribučních center na strategických místech. To vám umožní skladovat zásoby blíže k mezinárodním zákazníkům, čímž se zkrátí doba přepravy a sníží náklady. Partnerství s fulfillmentem pro e-shopy může pomoci zefektivnit operace na zahraničních trzích.

Fulfillment pro e-shopy zajistí sledování KPI

Pravidelně analyzujte a optimalizujte svou strategii přeshraničního plnění. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je doba přepravy, úspěšnost doručení, spokojenost zákazníků a míra vrácení zboží. Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit, a podle toho upravte svou strategii.

Fulfillment pro e-shopy představuje pro podniky elektronického obchodování zajímavou příležitost, jak rozšířit svůj dosah a proniknout na mezinárodní trhy. Provedením důkladného průzkumu trhu, pochopením právních požadavků, optimalizací logistiky, lokalizací marketingových aktivit, upřednostněním služeb zákazníkům a neustálým vyhodnocováním a optimalizací své strategie můžete úspěšně projít složitostí zahraniční expanze.

Zdroj: Ogoship

radim oulehla
Radim Oulehla
Marketing Manager
Už několik let se věnuji e-commerce. Svými postřehy a zkušenostmi přispívám na blog, abych podpořil povědomí o outsourcingu logistiky.

Nezávazně poptat logistickou konzultaci

Zbavte se starosti s logistikou a zefektivněte vaše procesy díky našemu fulfillment centru.

Logistická konzultace zdarma

Důvěřují nám tito zákazníci