Přeskočit na obsah
Blog Obecné

SKU, UPC a čárové kódy: Jaký je mezi nimi rozdíl?

V elektronickém obchodě se často setkáváme s různými názvy v oblasti čárových kódů. Nejčastěji slýcháme SKU a UPC. Co přesně tyto pojmy ukrývají se dozvíte v našem dalším článku na blogu Authentica Fulfillment.

Co přesně je SKU a proč je pro obchodníky důležitý?

Pro úspěch v maloobchodě a řízení zásob je nezbytné mít přehled o vašich produktech. Větší přehled o jednotlivých produktech zajistí tzv. SKU.

příklad SKU

SKU: Co to je?

Jedná se o jedinečný identifikační kód nebo číslo, které je přiřazeno konkrétnímu výrobku nebo položce v zásobách maloobchodníka. SKU neboli Stock Keeping Unit se používají pro řízení stavu zásob a sledování prodeje. SKU jsou obvykle vytvářeny maloobchodníky tak, aby splňovaly jejich specifické požadavky. Mohou být alfanumerické nebo číselné.

Jaký má SKU význam pro obchodníky?

Efektivní řízení zásob: SKU umožňují maloobchodníkům přesně sledovat stav zásob. Maloobchodníci mohou snadno identifikovat a lokalizovat výrobky ve svých zásobách tím, že každému výrobku přiřadí zvláštní SKU. To pomáhá vyhnout se vyprodání zásob nebo jejich přetížení, což může vést ke ztrátě obchodů a výdajům za nadměrné zásoby.

Rozšířené sledování prodeje: Poskytováním informací o prodeji jednotlivých produktů pomáhají SKU maloobchodníkům také sledovat jejich prodejní výkonnost. Na základě těchto údajů lze lépe rozhodovat o umístění produktů, propagačních akcích a tvorbě cen.

Vylepšená zkušenost pro zákazníky: Díky tomu, že SKU usnadňují zákazníkům vyhledávání a nákup produktů, mohou také zlepšit zákaznickou zkušenost. Pomocí SKU na etiketách v regálech, na webových stránkách a v mobilních aplikacích mohou zákazníci rychle a snadno vyhledat produkty, které chtějí koupit.

Zefektivnění postupů: SKU mohou také pomoci zefektivnit obchodní postupy. Maloobchodníci mohou automatizovat své postupy správy zásob a snížit množství času a úsilí potřebného ke sledování a správě zásob díky využití SKU.

Dá se říci, že maloobchodníci, kteří chtějí efektivně a účinně spravovat své zásoby, mohou z nástroje SKU značně těžit. Maloobchodníci mohou přesně sledovat úroveň zásob, monitorovat výkonnost prodeje, zlepšit zákaznickou zkušenost a zefektivnit své operace tím, že každému výrobku přiřadí samostatnou SKU. Je načase začít SKU ve svém podnikání používat, pokud jste tak ještě neučinili

Co přesně je čárový kód a proč je pro obchodníky důležitý?

Čárové kódy se v dnešním světě nacházejí na všem, od výrobků, které kupujeme, až po palubní vstupenky, které používáme při cestování. Kromě toho se využívají i v logistice, od sledování balíků a pošty až po dohled nad zásobami v distribučních centrech a zpracovatelských závodech.

příklad čárového kódu

Čárový kód: Co to je?

Čtecí štítek (čárový kód) je strojově zpracovaný kód, který se skládá z řady svislých čar a mezer různé šířky a z mimořádného matematického kódu, který rozpoznává předmět nebo věc, k níž je připojen. Čárové kódy slouží k automatizaci sledování maloobchodních zásob. První čárové kódy byly vytvořeny ve 40. a 50. letech 20. století.

Druhy čárových kódů

Existuje hned několik různých druhů čárových kódů, které se v dnešním světě používají. Základní dělení můžeme rozdělit na jednorozměrné čárové kódy a dvourozměrné čárové kódy. Jejich výčet naleznete zde: 

Jednorozměrné čárové kódy:

  • Jednorozměrné číselné čárové kódy
  • Jednorozměrné alfanumerické čárové kódy

Může se jednat například o UPC code, Code 39, Code 128 nebo Interleaved 2 of 5.

Dvourozměrné čárové kódy:

  • Čtvercové
  • Obdelníkové

Může se jednat o klasický QR kód, tzv PDF417, Data Matrix nebo Aztec Code.

čárové kódy druhy

Jaký má čárový kód význam pro obchodníky?

Automatizace sledování a správy zásob: Jeden z hlavních důvodů využívání čárových kódů se nachází v automatizaci. Podniky mohou z čárových kódů získávat údaje o prodeji a stavu zásob v reálném čase, protože je lze rychle a přesně naskenovat. Pomocí těchto údajů lze zlepšit výrobní plány, řídit stavy zásob a dodávat výrobky včas a v dobrém stavu.

Snížení chybovosti: Čárové kódy jsou základním nástrojem pro snížení chybovosti a zvýšení produktivity v mnoha oblastech. Kromě řízení zásob je lze použít ke sledování pohybu zboží a materiálů v továrnách a skladech, ke zlepšení přesnosti postupů při expedici, příjmu a ke sledování výkonnosti balících linek.

Zkrácení doby vychystávání: Využití čárových kódů umožňuje obchodníkům zrychlit vychystávání a expedici objednávek. Díky jednoduché a přesné identifikaci čárových kódů jednotlivých produktů se zkracuje doba, kterou skladník potřebuje k vychystání a zabalení zásilky.

Dá se říci, že čárové kódy jsou nepostradatelným nástrojem pro podniky všech velikostí, protože poskytují standardní metodu pro sledování zásob, snižování chyb a zvyšování produktivity. Podniky mohou pomocí čárových kódů automatizovat sledování zásob, zlepšit služby zákazníkům a snížit množství odpadu, což může vést ke zvýšení zisku a úspěšnějšímu provozu.

lepení čárového kódu

Co přesně je UPC a jak je získat?

UPC: Co to je?

UPC je jedním z řady druhů jednorozměrných čárových kódů. Tento kód se skládá z řady různě širokých černých a bílých pruhů a obsahuje dvanáctimístný číselný kód. Tento systém byl vytvořen v 70. letech 20. století a od té doby se stal klíčovou součástí maloobchodu i dalších odvětví, která vyžadují sledování zboží.

příklad UPC kódu

Jak získat UPC?

Čárové kódy výrobků UPC lze získat poměrně snadno. Čárové kódy mohou podniky zakoupit od organizací, jako je GS1, která dohlíží na systém GTIN (Global Trade Item Number), který se používá k identifikaci maloobchodních výrobků. Po získání čárového kódu jej lze vytisknout na etikety nebo obaly výrobků a umožnit tak jejich skenování a sledování po celou dobu jejich životnosti.

Závěrem lze říci, že čárové kódy jsou nepostradatelným nástrojem pro podniky všech velikostí, protože poskytují standardní metodu pro sledování zásob, snižování chyb a zvyšování produktivity. Podniky mohou pomocí čárových kódů automatizovat sledování zásob, zlepšit služby zákazníkům a snížit množství odpadu, což může vést ke zvýšení zisku a úspěšnějšímu provozu.

Rozdíly mezi SKU, čárovými kódy a UPC

Maloobchodníci používají jedinečný identifikátor SKU (Stock Keeping Unit) k identifikaci výrobků ve svých zásobách. Každý obchod má jiný systém SKU, protože SKU nejsou standardizované a často je vydává maloobchodník podle svých specifických obchodních potřeb. Jednotky SKU lze použít k identifikaci konkrétní položky a maloobchodníci je obvykle často používají ke sledování informací o zásobách a obchodech.

UPC (General Item Code) je normalizovaný, standardizovaný systém značek, který se používá v maloobchodě k identifikaci výrobků. Kódy UPC, které se skládají z řetězce svislých čar a mezer různé šířky a speciálního číselného kódu výrobku, přiděluje společnost GS1, která systém spravuje. Kromě toho, že se obvykle používají ke skenování a identifikaci výrobků u pokladny, lze kódy UPC používat ke sledování a správě zásob.

Čárový kód je obecný pojem, který označuje jakýkoli strojově čitelný kód, který se používá k identifikaci zboží nebo komodit. Čárové kódy mají širokou škálu podob, včetně UPC, QR, Data Matrix a dalších.  Stejně jako kódy UPC lze čárové kódy využít pro skenování na pokladně a správu zásob.

Základní rozdíly mezi SKU, UPC a čárovým kódem:

SKUUPCČárový kód
Vytvořené a používané interně maloobchodníkem nebo prodejcem elektronického obchodu

Přizpůsobitelné a měnitelné

Lze použít písmena a číslice

Zdarma

Údaje mohou zahrnovat značku, styl, velikost, barvu, hmotnost, cenu, datum spotřeby nebo jakékoli jiné rozlišovací znaky
Specifický typ čárového kódu

Přiřazený výrobku ve fázi výroby a používaný externě všemi podniky v dodavatelském řetězci

Musí být zakoupen od dodavatele třetí strany, aby byla zajištěna globální jedinečnost každého kódu

Standardizovaný formát zahrnuje 12místný kód GTIN identifikující výrobce a číslo položky

Používá se externě k zajištění pravosti a univerzální kompatibility v celém maloobchodním dodavatelském řetězci

Používá se v kombinaci se systémy řízení zásob a pokladními systémy ke sledování prodeje a řízení zásob
Vizuální znázornění dat pomocí černých rovnoběžných čar nebo bodů a tvarů

Vyžaduje čtečku čárových kódů kalibrovanou pro čtení daného typu čárového kódu

K dispozici je mnoho formátů v závislosti na odvětví, množství dat, která je třeba uložit, typu použitého snímacího zařízení a prostoru, který je k dispozici pro tisk

Může, ale nemusí zobrazovat písmena a číslice zakódované v obrázku

Čím větší je čárový kód, tím více informací uchovává

Může být použit interně nebo externě, v závislosti na typu čárového kódu a na místě jeho zakoupení
Používá se k rychlé identifikaci výrobku, balení nebo jakéhokoli jedinečného předmětu

V článku jsme si vysvětlili jednotlivé pojmy v oblasti čárových kódů. Řekli jsme si, co je to SKU, UPC i čárový kód, jaký je jejich význam v elektronickém obchodu a proč ho obchodníci využívají. Všechny tyto čárové kódy využíváme i v Authentica Fulfillment, abychom našim zákazníkům dokázali nabídnout tu nejkvalitnější službu v oblasti outsourcingu logistiky. Pod značkou Authentica tvoříme nejkomplexnější fulfillment na českém trhu. Pokud je logistika něco, co vás pálí, neváhejte se ozvat a rádi s vámi probereme možnou spolupráci.

radim oulehla
Radim Oulehla
Marketing Manager
Už několik let se věnuji e-commerce. Svými postřehy a zkušenostmi přispívám na blog, abych podpořil povědomí o outsourcingu logistiky.

Nezávazně poptat logistickou konzultaci

Zbavte se starosti s logistikou a zefektivněte vaše procesy díky našemu fulfillment centru.

Logistická konzultace zdarma

Důvěřují nám tito zákazníci