Přeskočit na obsah
Blog Obecné

Případová studie: Přechod z vlastního skladování na fulfillment

Abychom více přiblížili, jaké benefity fulfillment může přinést vašemu internetovému obchodu, připravili jsme pro vás případovou studii, která vás jimi provede. Studie je doplněna o data, takže přesně víte, jak v tomto případě fulfillment zákazníkovi pomohl. Je ale nutné myslet na to, že každý případ je jiný a tak se i benefity pro jednotlivé obchodníky liší.

O společnosti a aktuálním stavu

Z důvodu ochrany klienta jsme se rozhodli dát společnosti smyšlený název “ABC Electronics”. Tato společnost je úspěšným internetovým prodejcem, který se zaměřuje na online prodej spotřební elektroniky. E-shop založil zdatný podnikatel, který začal podnikat z garáže. V průběhu let se ale společnost rychle rozrostla, přestěhovala se do menších skladových prostor, ze kterých nyní expeduje zhruba 2,5 tisíce objednávek měsíčně. S tím, jak se podnikání rozšiřuje si majitel uvědomuje, že se model vlastního skladu stává neefektivním a omezuje potenciál dalšího růstu.

Výzvy při aktuálním využití modelu vlastního skladování

Společnost ABC Electronics používala model samoskladu ke správě svých zásob a expedici objednávek koncovým zákazníkům. Model samoobslužného skladování však pro společnost představuje několik výzev.

Omezený prostor

Společnost se potýká s omezeným prostorem pro efektivní skladování a vychystávání objednávek. Tím, jak společnost rychle roste, nedokáže kvůli omezené kapacitě skladu pružně reagovat. To má za následek nepřehledné uličky a složitější vyhledávání výrobků, což vede ke zpoždění při vyřizování objednávek a nižší spokojenosti zákazníků. Obzváště kritické je období Vánoc, kdy se předpokládá zvýšený objem expedovaných zásilek a tedy i nutnost uskladnění většího množství zásob, než které je nutné ve zbytku roku.

Neefektivní plnění objednávek

Model vlastního skladování vyžaduje ruční vychystávání a balení výrobků, což je časově a pracovně náročné. Zvyšuje se také pravděpodobnost chyb při kompletaci objednávek, což vede k nesprávným nebo opožděným zásilkám, zvýšené vratkovosti, nižší spokojenosti zákazníků a větší pravdepodobnosti toho, že zákazník v e-shopu znovu nenakoupí.

Nedostatečná škálovatelnost

Model samoobslužného skladování není škálovatelný, takže pro společnost ABC Electronics je obtížné udržet krok s rostoucím objemem objednávek. S tím, jak společnost rozšiřuje své produktové řady a zákaznickou základnu, přestává vlastní skladová jednotka vyhovovat rostoucí poptávce.

Vysoké provozní náklady

V případě přesunu do většího skladu se e-shop dostane do pozice, kdy platí fixní náklady za pronájem bez ohledu na skutečně využívaný prostor. To má za následek vysoké provozní náklady společnosti, které snižují její ziskové marže.

Řešení v podobě fulfillmentu

Po důkladném zvážení problémů se majitel rozhodl přejít od modelu vlastního skladování k fulfillmentu. Provedl důkladný průzkum a z pestré škály provozovatelů fulfillmentových center si zvolil Authentica Fulfillment. Přechod z vlastního skladu ke službě fulfillmentu zahrnoval následující kroky:

Převod zásob

Po konzultaci a vzájemném projednání jsme zrealizovali přesun zásob e-shopu ABC Electronics do skladových prostor Authentica Fulfillment.

Nastavení skladu

Pro klienta jsme vyhradili vlastní sekci pro skladování jeho zásob. Zboží je ve skladových pozicích rozmístěno tak, aby mohlo probíhat co nejefektivnější vychystávání přijatých objednávek. Průběžná optimalizace a vlastní softwarové řešení umožní sklad v průběhu času optimalizovat a dosahovat lepších výsledků.

Integrace s e-shopovým řešením

Klientovi jsme pomohli integrovat software fulfillmentu do jeho e-shopového řešení. Díky tomu, že klient využívá e-shopové řešení Shoptet, byla integrace velmi jednoduchá. Pro tento typ řešení náš fulfillment nabízí zásuvný modul, který umožňuje propojit fulfillment a e-shop do několika minut. Integrace umožňuje bezproblémové zpracování objednávek a řízení zásob v reálném čase, čímž se eliminuje nutnost ručního zadávání dat a snižuje se pravděpodobnost chyb.

Školení a podpora

Klientovi jsme poskytli školení o tom, jak používat náš skladový systém a procesy plnění. Díky tomu může tým klienta efektivně řídit expedici objednávek.

Výsledky po přechodu na Authentica Fulfillment

Přechod z vlastního skladu na fulfillment přinesl společnosti ABC Electronics významné výhody.

Zvýšení efektivity

Po přechodu na fulfillment zaznamenala společnost ABC Electronics výrazné zvýšení efektivity. Průměrná doba vychystávání a balení objednávek se zkrátila o téměř o 50 %, což vedlo k rychlejšímu plnění objednávek. Kapacita zpracování objednávek se při stejných nákladech zvýšila o 23,4 % a přesnost vychystávání objednávek se zvýšila na 99,8 %.

Zkrácení doby vychystávání o50 %
Nárůst kapacity expedovaných objednávek o23,4 %
Přesnost vychystávání se zvýšila na99,8 %

Zvýšená škálovatelnost

Díky prostornému a dobře organizovanému skladu společnosti Authentica Fulfillment mohla společnost ABC Electronics plynule škálovat své operace. Společnost rozšířila své produktové řady o zhruba 15 % a její zákaznická základna vzrostla o asi 20 % během prvního roku využívání fulfillmentu. Zvýšená skladovací kapacita a efektivní procesy plnění objednávek umožnily společnosti přizpůsobit se růstu bez omezení skladovacích prostor nebo zpoždění při zpracování objednávek. Počet pozdně odeslaných zásilek se snížil z 4,3 % na 1,1 %, což znamená snížení o 3,2 %.

Rozšíření produktové řady o15 %
Nárůst zákaznické základny o20 %
Počet pozdně odeslaných zásilek se snížil o3,2 %

Úspora nákladů

Přechodem z vlastního skladování na fulfillment dosáhla společnost ABC Electronics úspory nákladů. Odpadly fixní měsíční náklady na pronájem vlastního skladu, které činily měsíčně 30 000 Kč a další náklady spojené se službami, údržbou, provozem, pojištěním, zabezpečením, amortizací vybavení, softwarem a dalšími ve výši 24 000 Kč. Odpadly také náklady na dva skladníky, kteří měli provoz skladu a expedici objednávek na starost. V nákladu zaměstnavatele činil tento náklad cca 72 000 Kč. Pokud potřebujete spočítat náklady na vlastní skladování, můžete využít naši kalkulačku.

Pronájem skladu30 000 Kč
Ostatní náklady26 000 Kč
Mzdové náklady72 000 Kč
Celkové náklady na vlastní skladování128 000 Kč

Cenový model společnosti Authentica Fulfillment účtuje podle skutečně využívaného prostoru a objemu objednávek, což vedlo ke snížení nákladů na skladování a plnění pro společnost ABC Electronics o téměř 12 %. To společnosti umožnilo alokovat ušetřené náklady do jiných oblastí podnikání, jako je marketing a vývoj produktů.

Měsíční náklady při využití Authentica Fulfillment

Příjem zboží18 000 Kč
Skladování8 700 Kč
Kompletace80 000 Kč
Zpracování reklamací a vratek5 925 Kč
Extra služby300 Kč
Celkové náklady na vlastní skladování112 925 Kč

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Zlepšená efektivita plnění objednávek a zkrácení doby expedice vedly ke zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti ABC Electronics. Počet stížností zákazníků souvisejících se zpožděním nebo nesprávným odesláním se snížil o 22 %. Zlepšená spokojenost zákazníků vedla ke zvýšení počtu opakovaných nákupů a tedy i zisku.

Závěr

Přechod z vlastního skladování na fulfillment se ukázal být pro společnost ABC Electronics převratným krokem. Zvýšená efektivita, lepší škálovatelnost, úspora nákladů a lepší spokojenost zákazníků přispěly k růstu společnosti a jejímu úspěchu na vysoce konkurenčním trhu elektronického obchodování. Majitel společnosti ABC Electronics, se nyní může soustředit na rozšiřování podnikání a objevování nových příležitostí s vědomím, že procesy skladování a plnění objednávek jsou ve schopných rukou naší společnosti Authentica fulfillment. Důležité je si uvědomit, že benefitem nemusí být jen úspora nákladů. V mnoha případech je fulfillment dokonce dražším řešením, než vlastní skladování. Benefity jako je zvýšená efektivita, lepší škálovatelnost, podpora spokojenosti zákazníků apod. mnoho e-shopistů nebere v potaz. To pravé kouzlo fulfillmentu však může být ukryté právě tam.

Zvýšení efektivity

Díky optimalizovanému nastavení skladu Authentica Fulfillment a zefektivněným procesům plnění objednávek společnost ABC Electronics zaznamenala vyšší efektivitu při správě zásob a zpracování objednávek. Výsledkem je rychlejší plnění objednávek a snížení chybovosti, což vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Zvýšená škálovatelnost

Společnost ABC Electronics má díky fulfillmentovému centru společnosti Authentica Fulfillment možnost flexibilně škálovat své operace podle rostoucí poptávky. Společnost ABC Electronics nyní může snadno rozšiřovat své produktové řady a zákaznickou základnu, aniž by se musela obávat omezení skladovacích prostor.

Úspora nákladů

Společnost ABC Electronics dosahuje úspory nákladů tím, že eliminuje fixní měsíční náklady na pronájem vlastního skladu. Cenový model Authentica Fulfillment, založený na skutečně využívaném prostoru a objemu objednávek, umožňuje společnosti ABC Electronics lépe řídit své provozní náklady a zvyšovat svůj zisk.

radim oulehla
Radim Oulehla
Marketing Manager
Už několik let se věnuji e-commerce. Svými postřehy a zkušenostmi přispívám na blog, abych podpořil povědomí o outsourcingu logistiky.

Nezávazně poptat logistickou konzultaci

Zbavte se starosti s logistikou a zefektivněte vaše procesy díky našemu fulfillment centru.

Logistická konzultace zdarma

Důvěřují nám tito zákazníci