× Napište, co hledáte

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je: Authentica, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 43287, se sídlem Vídeňská 102/113, 619 00 Brno, IČ: 26883082

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce a zpracovatele.

 1. Text souhlasu
  Odesláním formuláře na stránce https://ff.authentica.cz/ v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 2. Jaké údaje budou zpracovány
  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
  3.1. Osobní údaje, kterými jsou:
  jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.
 4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.
 5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
  Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.